Mental Health Crisis Helplines

You don’t have to struggle alone. Help is always available.

If you or your child need immediate help due to having suicidal thoughts, call the National Suicide Prevention Lifeline at 988 or text the Crisis Text Line by texting "START" to 741-741. If there is an immediate safety concern, call 911 or go to the nearest emergency room.

Spanish

No tiene que luchar solo. Siempre hay ayuda.

Si usted o su hijo necesitan ayuda inmediata por pensamientos suicidas, llame a la línea Red Nacional de Prevención del Suicidio (National Suicide Prevention Lifeline) al 1-800-273-TALK (8255) o envíe un mensaje de texto que diga “START” a la Línea de Crisis por Texto (Crisis Text Line) al 741-741. Si hay una preocupación de seguridad inmediata, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Somali

Maaha inaad keligaa dhibtooto. Caawimaad ayaa markasta la heli karaa.

Haddii adiga ama cunugaagu u baahan yahay caawimaad degdeg ah sabab la xariirta inuu ka fakaraayo daldalista naftiisa, wac laynka Qaran ee Ka hortaga Isdilida oo ah 1-800-273-TALK (8255) ama fariin qoraal u dir Laynka Fariimaha Masiibada adoo erayga "START" (BILOOW) fariin qoraal udir 741-741. Haddii uu jiro walaac badqab oo degdeg ah, wac 911 ama tag qolka xaalada degdega ah ee kuugu dhaw.

Nepali

तपाईंलेएक्लैसंघर्षगर्नुपर्दैन।सहायतासधैँउपलब्धछ।

यदि तपाईं वा तपाईं को बच्चालाई आत्महत्या गर्नेविचार भएकोले तत्काल सहायता चाहिन्छ भने, नेशनल सुसाइडप्रिभेन्सन लाइफलाइन 1-800-273-TALK (8255) मा फोन गर्नुहोस् वा 741-741 को "START" मा टेक्स्ट गरिक्राइसेस टेक्स्ट लाइन पठाउनुहोस्। यदि त्यहाँ एक तत्काल सुरक्षा चिन्ता छ भने, 911 मा फोन गर्नुहोस् वा नजिकको आपतकालीन कोठामा जानुहोस्।

Arabic

لا يوجد داعٍ بأن تُعاني بمفردك. دائمًا هنالك مساعدة مُتاحة.

إذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إلى مساعدة فورية بسبب تراود أفكار انتحارية، تواصلوا مع مؤسسة "شريان الحياة الوطني لمنع الانتحار" على رقم1-800-273-TALK (8255) أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى خط تراسل الأزمات بنص "START" إلى رقم 741-741. إذا كانت هناك مخاوف فورية تتعلق بالسلامة، فاتصل برقم 911 أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ.

Chinese

您不必独自挣扎。您随时可以获得帮助。

如果您或您的孩子因为有自杀念头而需要立即的帮助,请致电国家自杀预防热线(National Suicide Prevention Lifeline)1-800-273-TALK(8255),或向危机短信专线(Crisis Text Line) 741-741 发送 “START”。如果存在紧急安全问题,请拨打 911 或前往最近的急诊室。